Pekara Manja – Uvijek s ljubavlju!

ČOKOLADNI KROASAN


Čokoladni kroasan je nadjeven sa dvije vrste čokolade, mliječnom i crnom.